System Informacji Przestrzennej

  • project image
    Wyłożenie projektu Studium

    Load the map View metadata

  Base Layer

project image

Title
Gmina Łukowica 

Projection
EPSG:2180 

Extent
596639.35959694290068001, 190848.70839612965937704, 614703.83880337153095752, 201964.296696143806912

Web Map Service
WMS Url
WMTS Url

 Locating 

 Geolocation 

 Print 

 Measures

 Draw